Z nami trzymasz rękę na pulsie pomocy społecznej!
     

 
KONFERENCJE
 

XVI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

"Praca socjalna z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych"

Z analizy badań środowiska wynika, iż zaburzenia w zachowaniu dostrzegane u niektórych uczniów naszej szkoły swoje podłoże mogą mieć w środowisku rodzinnym, gdzie jednym z głównych problemów jest nadmierne spożywanie alkoholu przez jednego z rodzica. Dość istotny wpływ na zachowanie uczniów w szkole, jak i poza nią, mają także: niewydolność wychowawcza rodziców, brak wzorców wychowawczych w rodzinie, a także niekonsekwencja i bezradność rodziców wobec niektórych postaw i zachowań dzieci" - to cytat z wypowiedzi nauczyciela, sformułowanej na potrzeby jednej z opracowywanych przez OKSPiS Centrum AV strategii rozwiązywania problemów społecznych. Jak więc pracować z rodziną, by praca ta przynosiła zamierzone efekty? Warto się na pewno nad tym zastanowić i podzielić swoimi doświadczeniami i przemyśleniami, a okazją ku temu będzie zaplanowana w dniach 23 - 25 maja 2016 roku XVI Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych nt. "Praca socjalna z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych".

Zdecydowaliśmy się na taki temat przewodni konferencji po konsultacjach z osobami, z którymi współpracujemy od lat przy organizacji spotkania. Asumptem do skierowania uwagi w stronę rodziny były krytyczne sformułowania zawarte w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, która w 2014 roku zajęła się kontrolą koordynacji polityki rodzinnej w Polsce. W połowie roku 2015 NIK opublikowała raport pokontrolny, z którego wynika, że "państwo polskie nie wypracowało całościowej i długofalowej polityki rodzinnej, koncentrując działania na doraźnie wprowadzanych rozwiązaniach, bez zapewnienia odpowiedniej koordynacji. (...) Brakuje również systemowej analizy osiąganych efektów w powiązaniu z ponoszonymi nakładami".

Organizatorami tegorocznej konferencji są:

 • Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych - Centrum AV w Częstochowie,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie,
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza w Częstochowie,
 • Zakład Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,
 • Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu,
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej "Razem"
 • Stowarzyszenie Edukacyjne Służb Społecznych we Wrocławiu,
 • Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie "Dla Rodziny" w Częstochowie,
 • Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze "Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie" w Częstochowie,
 • Fundacja "Inspiracja" w Częstochowie
   
   
Copyright © 1997-2016 AV