Z nami trzymasz rękę na pulsie pomocy społecznej!
     

 
KONFERENCJE
 

XVII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Zaplanowaliśmy tę konferencję w dniach 12-14 czerwca 2017 r. Jej temat: "Partnerstwa lokalne jako narzędzie skutecznego wsparcia społecznego", powstał z przesłaniem, by skupić uwagę na metodologii tworzenia partnerstwa jako narzędzia oraz pokusić się o dokonanie oceny jego przydatności w praktyce. W opinii praktyków, którzy przyczynili się do sformułowania tematu spotkania, pracownik socjalny nie może korzystać tylko z klasycznego podejścia do pracy socjalnej. Takie podejście już nie wystarcza w skutecznym rozwiązywaniu problemów. Pracownik socjalny powinien wychodzić poza ustalony schemat i szukać partnerów do współpracy. Stąd też rodzi się uzasadniona potrzeba rozpoznania kwestii przygotowania do wdrażania pracy socjalnej w szerszym niż dotychczas wymiarze, z udziałem większej niż dotychczas liczby podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie pracy socjalnej.

Jak co roku zapraszamy Państwa do składania propozycji tematów wystąpień konferencyjnych, by wzbogacić program konferencji i nadać jej praktycznego wymiaru, a jeśli zdecydują się Państwo wziąć udział w spotkaniu w charakterze uczestników i jedynie włączyć się w nurt konferencyjnej dysputy, prosimy o skorzystanie z karty zgłoszenia uczestnictwa.

ZGŁASZANIE TEMATÓW WYSTĄPIEŃ
Poniżej znajdą Państwo formularz zgłoszenia tematu wystąpienia konferencyjnego wraz z załącznikiem, który można do nas przesłać faksem, pocztą tradycyjną lub w postaci skanu pocztą elektroniczną. Jeśli, pragnąc zgłosić temat, nie zdecydują się Państwo na skorzystanie z przygotowanych formularzy, bardzo prosimy o przekazywanie swoich propozycji w formie e-maili z podaniem informacji, o które prosimy w tych formularzach. Na tym etapie nie oczekujemy gotowych wystąpień, chcielibyśmy jednak uzyskać w wyznaczonym czasie dość realny zarys programu tego dorocznego spotkania pracowników pomocy społecznej i osób związanych życiowo i zawodowo z pomocą społeczną. Dlatego serdecznie zachęcamy do przesyłania swoich propozycji. Zgodnie z tradycją, autorom wystąpień zapewniamy zniżki w opłacie konferencyjnej.

Zgłoszenie tematu wystąpienia XVII OKPS »    
Załącznik do Zgłoszenia tematu wystąpienia XVII OKPS »    

ZGŁASZANIE UDZIAŁU W KONFERECJI
Poniżej znajdą Państwo kartę zgłoszenia udziału w konferencji. Podobnie jak w minionych latach proponujemy do wyboru kilka wariantów uczestnictwa. O ile zdecydują się Państwo wziąć udział w spotkaniu i prześlą zgłoszenie, to bardzo prosimy nie dublować zgłoszeń. Będziemy wdzięczni, jeśli po przesłaniu zgłoszenia upewnią się Państwo czy ono do nas dotarło. Oczywiście będziemy się starali potwierdzać przesyłane zgłoszenia. Dołączamy również ramowy program spotkania.

Karta zgłoszenia udziału XVII OKPS »    
Program ramowy XVII OKPS »    

O ile mają Państwo dodatkowe pytania, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny: 34-365-58-04 lub e-mail: av@fr.pl
   
   
Copyright © 1997-2017 AV