Z nami trzymasz rękę na pulsie pomocy społecznej!
     

 
KONFERENCJE
 

XVII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Zaplanowaliśmy tę konferencję w dniach 12-14 czerwca 2017 r. Jej temat: "Partnerstwa lokalne jako narzędzie skutecznego wsparcia społecznego", powstał z przesłaniem, by skupić uwagę na metodologii tworzenia partnerstwa jako narzędzia oraz pokusić się o dokonanie oceny jego przydatności w praktyce. W opinii praktyków, którzy przyczynili się do sformułowania tematu spotkania, pracownik socjalny nie może korzystać tylko z klasycznego podejścia do pracy socjalnej. Takie podejście już nie wystarcza w skutecznym rozwiązywaniu problemów. Pracownik socjalny powinien wychodzić poza ustalony schemat i szukać partnerów do współpracy. Stąd też rodzi się uzasadniona potrzeba rozpoznania kwestii przygotowania do wdrażania pracy socjalnej w szerszym niż dotychczas wymiarze, z udziałem większej niż dotychczas liczby podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie pracy socjalnej.

Poniżej znajdą Państwo ogólne informacje dotyczące organizacji spotkania.

Informator XVII OKPS »    

O ile mają Państwo dodatkowe pytania, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny: 34-365-58-04 lub e-mail: av@fr.pl
   
   
Copyright © 1997-2017 AV