Z nami trzymasz rękę na pulsie pomocy społecznej!
     

 
AKTUALIZACJE
 

Aktualizacja bazy danych

Jeśli Państwa jednostka zmieniła siedzibę albo numery telefonów, prosimy o przesłanie stosownej informacji do Centrum AV. Oczekujemy na korespondencję w formie elektronicznej (e-mail: av@fr.pl), w postaci faksu (nr faksu: (34) 361-42-01) lub przesłaną pocztą tradycyjną (Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV, 42-217 Częstochowa, ul. Focha 55 lok. 21) z dopiskiem na kopercie lub w temacie e-maila: „Aktualizacja danych”. Bardzo prosimy, by uwzględnić w przekazywanych informacjach aktualny adres e-mail Państwa jednostki.

 

 

 

 

 

 

 

   
   
Copyright © 1997-2024 AV