Z nami trzymasz rękę na pulsie pomocy społecznej!
     

 
DOKUMENTY POLITYKI SPOŁECZNEJ
 

POMAGAMY OPRACOWAĆ

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to długoterminowa i perspektywiczna koncepcja polityki społecznej, mająca na celu objęcie wsparciem osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym oraz stworzenie optymalnych warunków funkcjonowania społeczności lokalnej.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o wychowaniu w trzeźwości każdy samorząd powinien uchwalić Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych. Zespół Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych jest w stanie na Państwa życzenie pomóc w opracowaniu tego ważnego dla rozwoju społeczności lokalnej dokumentu.

W gestii naszych zainteresowań i możliwości leżą przede wszystkim opracowania:

  • Strategii rozwiązywania problemów społecznych
  • Raportów monitoringowych z wdrażania strategii
  • Programów wspierania rodziny
  • Programów przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej
  • Programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
  • Programów działań na rzecz osób starszych

Oczekujemy na Państwa zapytania:

Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV,
ul. Focha 55 lok. 21,
42-217 Częstochowa,
tel. (34) 365-58-04, fax (34) 361-42-01
e-mail: av@fr.pl

ZAUFAJ NASZEJ WIELOLETNIEJ PRACY W OBSZARZE POLITYKI SPOŁECZNEJ

   
   
Copyright © 1997-2024 AV