Z nami trzymasz rękę na pulsie pomocy społecznej!
     
   
     
 
Ostatnio dodano
 
 
Dokumenty polityki społecznej
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – pomoc w opracowaniu dokumentu dla gmin i powiatów oraz przygotowaniu okresowej oceny wdrażania
 
 
 
 
Kontakt
 
     
 
Polecamy
 
 
 
   
   
   
   
     
 
Złota myśl
 
 
 
     
 
Kalendarz
 
 
 
 
 
Kalendarz Pracownika Socjalnego 2021
Kalendarz Pracownika Socjalnego na rok 2021 ma objętość trzystu dwudziestu stron, format A-5, oprawę twardą, szytą i klejoną, odznaczającą się dużą wytrzymałością. Posiada zaktualizowane akty prawne i informacje. Licząc na zainteresowanie naszym branżowym poradnikiem dla kadr pomocy społecznej, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Dokumenty polityki społecznej
Nasz Ośrodek zaprasza Państwa do współpracy w opracowaniu dokumentów z zakresu polityki społecznej. Jeśli w minionych latach opracowywaliśmy dla Państwa dokument Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, której okres programowania dobiega końca w roku 2020, pragniemy Państwu zaproponować współpracę w opracowaniu dokumentu, który będzie kontynuacją tamtej strategii i będzie zawierał ocenę realizacji przyjętych założeń.

Jeśli będą Państwo zainteresowani powierzeniem nam kolejnego opracowania dokumentu strategii lub rozszerzenia współpracy o opracowanie innych dokumentów z zakresu polityki społecznej, prosimy o nawiązanie z nami kontaktu e-mailowego bądź telefonicznego. Uściślimy szczegóły oferty, starając się dostosować naszą propozycję honoraryjną do Państwa oczekiwań i możliwości.

Poniżej do pobrania informacje ogólne dotyczące naszej oferty oraz formularz zapytania ofertowego.


XX OKPS za rok
Szanowni Państwo, z uwagi na zaistniałą w naszym kraju sytuację epidemiologiczną byliśmy zmuszeni odwołać zaplanowaną w dniach 8-10 czerwca 2020 r. XX Ogólnopolską Konferencję Pracowników Socjalnych.

Mając nadzieję, że to jubileuszowe spotkanie odbędzie się w przyszłym roku, postanowiliśmy rozpocząć przygotowania rok wcześniej i dlatego występujemy do Państwa z prośbą i propozycją, by zgłaszali Państwo swoje propozycje tematów, które mogłyby zostać przedstawione podczas przyszłorocznej konferencji. Państwa propozycje przechowamy do następnego roku, publikując je na naszej stronie internetowej oraz w Kalendarzu Pracownika Socjalnego.

O ile życie nie napisze innego scenariusza, chcielibyśmy to spotkanie zorganizować w dniach od 31 maja do 2 czerwca 2021 r. Temat odwołanej konferencji miał brzmieć: „Rodzina podstawowym adresatem pomocy społecznej”. Pozostawiamy ten temat i zachęcamy Państwa do udziału w tym spotkaniu.


XIX Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych

W dniach 17-19 czerwca 2019 roku odbyła się XIX Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych na Jasnej Górze. Temat przewodni spotkania brzmiał: „Od juniora do seniora – jak wspierać skutecznie?”.

Oferta wydawnicza
  więcej »
Kontrakt socjalny w teorii i praktyce
W prezentowanej publikacji autorka, Anna Kłos, przypomina niektóre aspekty z przeszłości pracy socjalnej w Polsce, które jej zdaniem zdecydowały o wprowadzeniu kontraktu, ale przede wszystkim prezentuje istotne dla kontraktu socjalnego uregulowania prawne, podpowiada jak wykorzystać potencjał i zasoby stron kontraktu. Książka stanowi próbę wszechstronnego objęcia zagadnień związanych z omawianą problematyką. Jest bardzo rzetelnym, dobrze udokumentowanym opracowaniem w zakresie kontraktu socjalnego jako narzędzia pracy socjalnej.

Spis treści »
Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej
Nakładem Wydawnictwa Centrum AV ukazało się trzecie wydanie książki Jerzego Krzyszkowskiego „Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej”.
W porozumieniu z Autorem zdecydowaliśmy się wznowić tę publikację z niewielkimi zmianami. Jak można się bowiem przekonać, z racji ponadczasowości prezentowanych w książce psychospołecznych aspektów organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, które – w odróżnieniu od zagadnień prawnych i ekonomicznych – nie podlegają ciągłym zmianom, treści zawarte w tej książce stanowią podręcznikowe źródło wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania w pomocy społecznej.
Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce. Z doświadczeń krajowych i europejskich
Opracowanie będące pokłosiem dwóch debat nad pracą socjalną, jakie od lat prowadzą badacze, edukatorzy oraz praktycy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

Publikacje w wersji elektronicznej
1. Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce
2. Etyka pracownika socjalnego

(w formacie PDF na płytach CD – do samodzielnego wydruku)
 
   
   
Copyright © 1997-2020 AV